Hulpbegeleid(st)er (DSP)

Wij zoeken steeds enthousiaste mannen of vrouwen die graag met kinderen willen werken. Kandidaten moeten bereid zijn om deeltijds te werken (4/5 tewerkstelling met aanvullende uitkering van RVA of OCMW) en 1 dag per week naar school te gaan (voor een termijn van ongeveer twee à drie jaar).  Wij verwachten dat U voldoende kennis hebt van het Nederlands (instap niveau 2.3), zowel actief als passief, mondeling als schriftelijk. Uw niveau van het Nederlands kan U laten testen in het Huis van het Nederlands.

De hulpbegeleid(st)ers worden gedurende hun volledige opleiding begeleid en ondersteund door onze pedagogisch begeleider. Na de opleiding is de kandidaat in het bezit van het erkende attest/diploma begeleider in de kinderzorg.

Kandidaten dienen in aanmerking te komen voor het doorstromingsprogramma (DSP).

Voorwaarden:

  • uitkeringen genieten op het moment van de aanwerving
    • 12 maanden zonder onderbreking wachtuitkeringen / OCMW steun genieten.
    • 24 maanden zonder onderbreking werkloosheidsuitkeringen genieten.
    • jonger dan 25 jaar: 9 maanden zonder onderbreking wacht- of werkloosheidsuitkeringen genieten.
  • geen diploma, attest of getuigschrift van het hoger secundaironderwijs.
  • wonend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • actueel dossier als werkzoekende bij ACTIRIS

 

Gelieve te solliciteren en Uw brief en CV te richten aan:

Elmer vzw    
T.a.v. Sarah Lamarti   
Vooruitgangstraat 317    
1030 Schaarbeek
via e-mail: vacatures@elmer.be