Inclusie

Vanuit onze visie op diversiteit heeft Elmer ervoor gekozen bijzondere inspanningen te leveren om kinderen met specifieke zorgbehoeften op te vangen.

Inclusie betekent dat de ouders met kinderen met specifieke zorgbehoeften het recht moeten hebben om zelf hun opvang te kiezen. Alle kinderen zijn welkom in de kinderopvang. Ze komen er spelen en ontdekken zoals alle kinderen.

Kinderen met specifieke zorgbehoeften zijn kinderen die om medische of psycho-sociale redenen meer specifieke zorg nodig hebben.

Waarom kiest Elmer voor inclusie?

 • Het geeft een bredere invulling aan diversiteit in Elmer.
 • We zien het als een verrijking voor elk kind.
 • We geloven in de groeimogelijkheden van elk kind.
 • We willen de draaglast van ouders verminderen. Ze staan er niet alleen voor.
 • We zien het als verrijking voor de hele werking, want een goede basiskwaliteit is een voorwaarde om aan inclusieve kinderopvang te doen.

Sinds 2014 is Elmer door Kind & Gezin erkend als "Centrum voor Inclusie". De opdrachten zijn:

 • een pro-actief opnamebeleid voeren in de Brusselse regio
 • inclusieve kinderopvang realiseren in de eigen opvang
 • uitbouwen en verspreiden van expertise en sensibiliseren in de Brusselse regio
 • mee uitvoeren van lokale doelstellingen in het kader van inclusieve kinderopvang

filmpje: The eyes of a child

filmpje: Trailer INCLUSIEF from INTI FILMS  

 

Ondersteuning voor kinderdagverblijven

 • intervisie telkens van 13u30 tot 16u00
  • ​maandag 18 februari 2019
  • maandag 6 mei 2019
  • maandag 14 oktober 2019

Ondersteuning voor IBO's

 • intervisie telkens van ​9u30 tot 12u
  • donderdag 21 februari 2019
  • donderdag 9 mei 2019
  • donderdag 10 oktober 2019

Hoe kan je ons contacteren?

inclusie@elmer.be

Wie kan je nog contacteren?

 • Resonans, dienst voor Thuisbegeleiding,
 • BrAP, alle mogelijke vragen rond 'handicap',
 • D.O.P.,vraagverduidelijking en ondersteunen van (inclusieve) trajecten,
 • Begeleid Wonen Brussel, diensten die werken met 'kwetsbare ouders' en kinderen in moeilijke opvoedingssituaties,
 • Indivo, vrije tijd op maat, 
 • Thuisbegeleidingsdienst Woluwe, concrete tips over omgaan met dove en slechthorende personen en op kinderen met een spraak- taalontwikkelingsstoornis, 
 • MPC Sint-Franciscus vzw, Erkend of vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 Voor alle andere (on)gewone vragen, ideeën, plannen, ...

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be