Skip
Sluiten

Onze visie

De missie van Elmer

Elmer wil het welzijn, de maatschappelijke kansen en de participatie van gezinnen en kinderen verhogen door het organiseren van buurtdiensten die Nederlandstalige, laagdrempelige, kwalitatieve kinderopvang aanbieden in Brussel.

De werking rond opleiding en tewerkstelling van medewerkers uit kansengroepen maakt hier integraal deel van uit.

Het belang van diversiteit en het geloof in de positieve groeikansen van elk individu (kind - ouder - medewerker) zijn hierbij belangrijke waarden

Opleidingstraject

Door middel van opleidingscontracten van Actiris kan Elmer trajecten aanbieden waarbij werkzoekenden zonder kwalificatie een opleidingstraject kunnen volgen en tegelijk werken als begeleider in opleiding. Dit resulteert in een door Kind & Gezin erkende kwalificatie of diploma. Onze begeleiders in opleiding worden geselecteerd uit een groep van mensen die dicht bij de leefwereld van de gezinnen van Elmer staan. Op die manier werken wij drempelverlagend voor een groep mensen die momenteel nog beperkt in de kinderopvang terecht kunnen.

Historiek

25 jaar geleden kwamen er signalen dat er geen toegang was tot de kinderopvang voor ouders die opleiding wilden volgen, die hun administratie moesten regelen of die plots een werkaanbod kregen. In 1997 is Elmer, als project van vzw EVA Bxl, opgestart met als doel tegemoet te komen aan de nood aan kinderopvang van deze ouders. Vanuit het concept van de "buurtdiensten" werd deze buurtgerichte dienstverlening gekoppeld aan een kwalificerend opleidingstraject in de kinderzorg, voor mensen uit de buurt.

De eerste vestiging was Elmer Noord in de Gallaitstraat. Daarna volgden Elmer Zuid, Elmer West en Elmer in de Stad.

Sinds 2004 verwierf Elmer de eerste structurele erkenning van Kind & Gezin voor Elmer Noord en is de werking verzelfstandigd in een eigen vzw.

De naam Elmer en het logo is ontleend aan een prentenboek van David McKee. Elmer is een veelkleurige olifant die leeft tussen zijn grijze soortgenoten. Elmer wil graag grijs zijn zoals alle andere olifanten, maar ontdekt dat het ook fijn kan zijn anders te zijn. Aan het einde van het verhaal spreken alle olifanten af dat ze zich eens per jaar in vele kleuren tooien.

De kinderopvang Elmer is veelkleurig en divers.

Elmer is er voor iedereen.