Skip
Sluiten

Inclusie

Logo

IEDER KIND IS WELKOM!
Elmer heeft bijzondere aandacht voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Als Centrum voor Inclusie deelt Elmer ook zijn know-how met de kinderopvangsector in Brussel.

Waarom?

Vanuit onze visie op diversiteit heeft Elmer ervoor gekozen bijzondere inspanningen te leveren om kinderen met specifieke zorgbehoeften te begeleiden.

Inclusie betekent dat de ouders met kinderen met specifieke zorgbehoeften het recht en de mogelijkheid hebben om zelf hun opvang te kiezen. Alle kinderen zijn welkom in de kinderopvang. Ze komen er allen spelen en ontdekken.

We zien het als een verrijking voor elk kind.
We geloven in de groeimogelijkheden van elk kind.
We willen de draaglast van ouders verminderen. Ze staan er niet alleen voor.
We zien het als verrijking voor de hele werking, want een goede basiskwaliteit is een voorwaarde om aan inclusieve kinderopvang te doen.

Voor wie?

Kinderen met met een beperking (algemene ontwikkeling, sensorisch, motorisch, cognitief,...), met een chronische ziekte, met tijdelijke zorgnoden, voedingsmoeilijkheden, bv sondevoeding, therapie, ...

Wat?

Opvang op maat: halve dagen, enkele dagen per week, voltijds, ...
Een warme en stimulerende leefomgeving voor het kind met oog voor eigen behoeften en ritme.
Aanpassingen in de leefgroep in functie van de noden van het kind en de mogelijkheden in de opvang.
Samenwerking met externe deskundigen: thuisbegeleider, kinesist, logopedist, psycholoog, ...

Inclusieve kinderopvang in Brussel – informatie voor ouders

Partners

Elmer werkt samen met partners, o.a. uit de VAPH‑sector.

Centrum voor inclusie

De opdracht van het Centrum voor Inclusieve is kinderopvangvoorzieningen en buitenschoolse opvang in de Brusselse regio sensibiliseren en ondersteunen rond inclusieve kinderopvang.

Dit gebeurt door een inclusiecoach van Elmer.

Deze staat binnen Elmer zelf in voor het begeleiden en ondersteunen van inclusieve trajecten.

Samen met het Loket Kinderopvang trekt Centrum voor Inclusie Elmer de werkgroep "Toegankelijkheid en Inclusie". Alle deelnemende kinderdagverblijven scharen zich achter een gemeenschappelijke visietekst: Visietekst inclusieve kinderopvang in Brussel

Inclusieve kinderopvang in Brussel – sectorinformatie