Skip
Sluiten

Elmer's opdrachten naar kinderen

Elmer vindt het belangrijk dat de kinderen zich goed voelen in de opvang. Dit is immers de basis om open te staan voor nieuwe dingen en de wereld te leren kennen. Vanaf de start besteden we uitdrukkelijk aandacht aan het wennen, samen met de ouder. We bevragen de gewoontes van thuis zodat we het kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden.
Om het gevoel van veiligheid voor het kind te bevorderen, werken we met een vaste dagstructuur met steeds terugkerende rituelen. Binnen deze structuur krijgen de kinderen de kans hun eigen ritme zoveel mogelijk te volgen. Verder streven we naar een gelijkvormige aanpak door de begeleiders. Het werken met aandachtskinderen is hier onderdeel van.

Wanneer een kind zich veilig voelt, staat het open voor nieuwe zaken. Elmer stimuleert de ontwikkeling van de kinderen door hen nieuwe ervaringen te laten opdoen. Regelmatig werken we projecten uit. De activiteiten binnen deze projecten situeren zich op de verschillende domeinen die bij jonge kinderen sterk in ontwikkeling zijn: de 5 zintuigen, de grove en fijne motoriek, de taal, de sociale ontwikkeling. Steeds zoeken we naar een zo breed mogelijke waaier aan uitdagende, leuke materialen en activiteiten.
Op deze manier sporen we de kinderen aan om hun ervaringswereld uit te breiden. Dit helpt hen om de overgang naar de kleuterklas beter te maken.
Via verhaaltjes en liedjes ondersteunen we de kennis van het Nederlands en van andere talen.

Het observatiesysteem helpt het aanbod op maat van elk kind te garanderen.